Stichting Specifiek Jongerenwerk
“Bijzonder, met een doel”

Netwerkpartners:
Binnen de organisatie wordt op verschillende taakgebieden op alle niveaus verbindingen geinitieerd met onderstaande samenwerkingpartners:

- Straathoekwerk
- Justitie
- Leerplicht ambtenaar
- RMC leerplicht
- Politie
- Voortgezet onderwijs
-
Tactus
- Jongerenwerk organisaties
- Raad van de kinderbescherming
- Reclassering
- Sportverenigingen
- Centrum criminaliteitspreventie veiligheid
- Movisie
- MO-groep

- Nederlands Jeugdinstituut
-
Vluchtelingenwerk
-
Bureau jeugdzorg
-
RIBW
-
UWV
-
Maatschappelijk werk
-
Speeltuinverenigingen

Contact

PAND 11 SPECIFIEK
JONGERENWERK RIJSSEN
De Giezen 12
7461 BB Rijssen
info@pand11rijssen.nl
0548-513145

volg ons ook op social media: