Activiteiten / Projecten

Contact opbouwen met jongeren gaat niet vanzelf, maar vraagt om creativiteit en sfeer. Hierbij is voor de professionals van Pand 11 alles een middel. Immers, het spelen van een spel leidt tot contact. Samen sporten leidt tot contact. Online werken we aan het opbouwen van contact. En het is juist dat contact dat de jongerenwerker in staat stelt en jongeren te begeleiden waar nodig.

Talentontwikkeling

Het talentontwikkelingsprogramma van Pand 11 noemen we Talent inc. Ieder jaar zetten we een nieuwe Talent inc. op, met verschillende disciplines. Hierbij kan gedacht worden aan dans, rap, zang, maar ook aan film en fotografie. Alle faciliteiten die hiervoor nodig zijn hebben we in huis. Een eigen studio met bewerkingsapparatuur en -software, goede camera's, etc.

Samen met de jongeren die mee willen doen gaan we op zoek naar waar hun talenten liggen, maar ook naar wat ze leuk vinden om te doen. Vervolgens gaan de jongeren meedoen met een talentontwikkelingsproject, ondersteund door een Talent Coach. De jongeren bereiken tijdens het project doelen die ze gesteld hebben voor dit project, maar ontwikkelen ook vaardigheden waar ze de rest hun leven profijt van hebben: een eigen identiteit, zelfvertrouwen, samenwerken en een positieve (werk)houding.

Ieder traject van Talent inc. wordt afgesloten met een unieke prestatie. Bijvoorbeeld een groot optreden met alle disciplines in het theater, een eigen CD of film of een expositie.

Sport

Aan sport zijn allerlei waarden toe te kennen: sociaal-maatschappelijke waarde (sport helpt bij een grotere participatie voor iedereen), economische waarde (langere levensduur levert geld op en sport heeft een grote businesswaarde) en de gezondheidswaarde (gezond oud(er) worden). Daarbij is ook sport voor de professionals van Pand 11 een middel om in contact te komen met jongeren.

Bij Pand 11 vinden jongeren de Skillzone. De Skillzone is een buitenfitness-court, direct tegen het pand gelegen. Hier geeft de Sportcoach sportlessen aan jongeren, op de gebieden fitness en kickboksen. Hierbij zijn de mogelijkheden eigenlijk onbegrensd; personal training, small group sessions en groepstrainingen, alles kan. 

Met de Sportcoach kan de jongere werken aan individuele doelen op sportgebied, bijvoorbeeld verbeteren van conditie of spieropbouw. Daarnaast sport meestal één van de jongerenwerkers mee. De jongerenwerker kan hiermee een band opbouwen met de betreffende jongere(n). Op deze manier wordt niet alleen gewerkt aan de fysieke gezondheid, maar ook aan de mentale gezondheid, met alle positieve gevolgen voor de jongeren van dien.

School

School is een belangrijk en groot onderdeel in het leven van de jongeren. Naast dat de professionals van Pand 11 een goede samenwerking hebben met de plaatselijke scholen, werken ze ook na schooltijd aan school met de jongeren. Dit doen ze bijvoorbeeld in de vorm van huiswerkbegeleiding. 

Wanneer een jongere moeite heeft met een bepaald vak, kan Pand 11 hierin ondersteunen door uitleg en praktische tips. Wanneer een jongere een presentatie moet geven op school, kunnen ze binnen het jongerencentrum oefenen en leren ze presenteren. 

Wij vinden dit belangrijk. Immers, om te kunnen groeien in de maatschappij is het van belang om je opleiding positief af te ronden.

Online

Ook online is het jongerenwerk van Pand 11 aanwezig. Regelmatig spelen we spellen online. De meerwaarde voor ons zit, ook hier, in het contact (houden) met de jongeren. 

Natuurlijk zit dit niet alleen in spellen, want tegenwoordig is bijna alles online mogelijk. Regelmatig videobellen of appen we met jongeren om dingen te bespreken of om te ondersteunen bij bijvoorbeeld huiswerk. 

Verder is Pand 11 aanwezig op alle grote Social Media kanalen. Hier delen de professionals veel content voor ouders en jongeren met informatie en tips over allerlei onderwerpen. 

Overige activiteiten

Uiteraard ontplooien wij, voor èn met de jongeren, nog veel meer activiteiten. Van voorlichtingen tot gezelschapsspellen, van preventie en ontwikkeling tot recreatief, en alles daar tussenin!