Organisatie

Stichting Specifiek Jongerenwerk Pand 11 is gevestigd in de gemeente Rijssen-Holten. In tegenstelling tot het algemeen jongerenwerk, dat zich richt op een aanbod voor alle jongeren, richt het specifiek jongerenwerk zich onder andere op de jongeren die door hun gedrag of proble­matiek als "maatschappelijk kwetsbare" jongeren kunnen worden aangemerkt. Het specifiek jongerenwerk kan deze jongeren be­geleiden en, samen met hen, deze problemen inzichtelijk krijgen, oplossingen zoeken en interventies toepassen.

Stichting Specifiek Jongerenwerk is een organisatie die ontwikkelingen in preventie en bij jongeren tijdig signaleert. In samenspraak met verantwoordelijke partijen en jongeren willen wij als professionals ondersteuning bieden om een deskundig jeugdbeleid te ontwikkelen.

Onze opdrachtgevers mogen verder rekenen op transparante ondersteuning bij de uitvoering van beleid op maat. Jongerenwerkers en jongeren moeten elkaar ‘’verstaan’’ om tot goede resultaten te komen. 

Rijssen-Holten Connect:
pannenkoeken bakken bij Maranatha

Onze missie

Wij zijn deskundig op het gebied van jeugd en jongeren en hun dynamische leefomgeving.

''Wij zijn dé verbindende factor.''

Talentontwikkelingsprogramma
Talent Inc.

Onze visie

Wij zetten onze passie, kennis en expertise in ten behoeve van jeugd, jongeren en hun dynamische leefomgeving. Wij richten ons op de (beleids-) vraagstukken en bieden lokaal maatwerk vanuit onze expertise. We maken gebruik van de capaciteit van onze doelgroepen en hun sociale omgeving om te bereiken dat zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij. We maken dit maatschappelijk kapitaal zichtbaar.