Goal-Fit

Goal-Fit staat voor sporten met een doel. Iedereen stelt doelen in zijn of haar leven, maar hoe bereik je die doelen?

Goal-Fit is ontworpen om met de jongeren te werken aan maatschappelijke en persoonlijke doelen, door middel van de waardes van sport (medisch, pedagogisch, maatschappelijk en arbeidstoeleiding).

Straathoekwerk met PIT

Het Straathoekwerk werkt outreachend. De Straathoekwerkers werken daar waar de jongeren zijn en zijn dus niet gebonden aan een vaste locatie. PIT is wat de Straathoekwerkers mee willen geven aan de jongeren binnen de gemeente Rijssen-Holten. Iedereen heeft namelijk PIT, maar soms moet het even aangewakkerd worden.

Straathoekwerk met PIT (Preventie Interventie Team) staat voor maatschappelijke participatie, maar het is meer dan dat: PIT is talentontwikkeling, PIT is sociale cohesie, PIT geeft leefbaarheid en integrale veiligheid. Sporten door middel van Goal-Fit is hierbij het middel om deze zaken te bereiken. Het is ontwikkeld aan de hand van de vier fases van talentontwikkeling en de waardes van sport. Goal-Fit wordt uitgevoerd door het Straathoekwerk met PIT, waarin drie bevlogen professionals met affiniteit voor alle soorten sport jongeren coachen.

Goal-Fit is voor alle jongeren in de gemeente Rijssen-Holten. Jongeren mogen altijd langskomen en meedoen, zonder opgave vooraf en zonder kosten!

Waarom sport als middel?

Sport wordt als middel gebruikt vanwege het maatschappelijke aspect: sport verbind mensen met elkaar. Bij sporten maakt het niet uit uit welk milieu je komt, of onder welke doelgroep je valt. Bij sporten wordt gekeken naar de overeenkomsten tussen mensen, naar het gezamenlijk behalen van het sportieve doel. Zodoende vervagen sociale grenzen tussen verschillende individuen van verschillende achtergronden, en zijn mensen werkelijk samen.
Maar ook het persoonlijke aspect is van belang in deze. Met sporten als middel verbeter je je gezondheid. Het is een beetje een open deur, maar sporten is gezond voor je. Met Goal-Fit zetten we in op laagdrempelig sporten en maken de jongeren kennis met verschillende sporten en de reguliere sportverenigingen. Zo creƫert het Straathoekwerk met PIT met Goal-Fit een gezonde leefstijl onder de jongeren, leren ze jongeren op een verantwoorde manier sporten, in de sport waar zij energie van krijgen en plezier in hebben.

Hoe gaan we te werk?

Door in te zetten op de 4 fases van talentontwikkeling en met een POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) gaan we met de jongeren aan de slag. Persoonlijke doelen worden gesteld en daarbij zoeken we samen met de jongeren een sport waarmee ze affiniteit hebben. Jongeren krijgen in eerste instantie intensieve begeleiding van het Straathoekwerk met PIT. Vervolgens wordt er gewerkt aan zelfredzaamheid in de te beoefenen sport, waar mogelijk met een doorverwijzing met warme overdracht naar een reguliere sportvereniging.

Goal-Fit heeft 5 pilaren (bestaande activiteiten) waar jongeren aan deel kunnen nemen. Daarnaast is het mogelijk om maatwerk pakketten aan te bieden die aansluiten bij de behoefte van de jongeren:

1. PIT: vitaliteit verhogend, kennismaken met diverse sporten, de buurt verbinden (vergroten van integrale veiligheid)
2. Fitness: gezondheid en zelfvertrouwen met behulp van een POP. Door inzetten van small group trainingen jongeren stimuleren in het      maken van vriendschappen.
3. Boks coaching: weerbaarheid verhogend, geest verruimend, grenzen leren kennen.
4. Streetcorner Ballin': Respect, iedereen mag mee doen ongeacht geslacht of afkomst. Activiteit is gericht op voetbal en                          samenhorigheid
5. Twente Cup: maatschappelijke betrokkenheid, omgaan met diversiteit, integratie en participatie
6. (optioneel) Maatwerk traject: aan de hand van behoeftes van jongeren.