Straathoekwerk

Het kantoor van Straathoekwerk is gevestigd bij Stichting Specifiek Jongerenwerk. Verder loopt en rijdt de Straathoekwerker regelmatig door de straten van Rijssen en Holten, bezoekt hij jongeren op hun ontmoetingsplekken, brengt hij bezoek aan de verschillende jongerenactiviteiten in beide kernen en organiseert hij recreatieve en educatieve activiteiten voor en met jongeren. Daarnaast onderhoudt hij contact met netwerkpartners (zoals gemeente, politie, vrijwilligersorganisaties, et cetera) over de lokale ontwikkelingen met betrekking tot de jeugd. 

Wat precies?

De voornaamste doelgroep van het Straathoekwerk bestaat uit de jongeren op straat. De Straathoekwerker legt en onderhoudt contact met deze jongeren. Jongeren kunnen bij het Straathoekwerk terecht met uiteenlopende vragen van persoonlijke aard, in het belang van leeftijdsgenoten of om hun hart te luchten. Op het moment dat jongeren behoefte hebben aan professionele hulpverlening kan de Straathoekwerker ze begeleiden bij het zoeken naar de juiste hulpverleningsinstanties. Ook wanneer jongeren vragen aan de gemeente hebben of hun wensen en behoeften duidelijk willen maken kunnen ze bij het Straathoekwerk terecht. Daarnaast informeert de Straathoekwerker jongeren op straat over ontwikkelingen die hun aangaan en kan hij ondersteuning bieden wanneer zij activiteiten willen organiseren.

De Straathoekwerker werkt niet alleen met jongeren. Ervaart u als bewoner of winkelier overlast van (groepen) jongeren of maakt u zich zorgen over hen? Of wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren aan jeugdactiviteiten? Ook dan kunt u bij het Straathoekwerk terecht. 
Want het tegengaan van overlast is een gemeenschappelijk doel dat om betrokkenheid van de hele buurt vraagt.

Heeft u een vraag of opmerking, neem dan gerust contact met het Straathoekwerk op!