Skillzone

In 2019 is op het "oude grafittiplein" een buitenfitness-court gerealiseerd, met, voor en door de jongeren van Pand 11, maar ook voor andere doelgroepen.

Sport maakt de verbinding

De Skillzone is mogelijk gemaakt door, voor en mèt jongeren. Onze jongeren hebben hiervoor een plan ingediend bij stichting het R.C. Maagdenhuis te Amsterdam, en dat is gehonoreerd. Met als eindresultaat een prachtig sportplein, direct tegen ons mooie pand aan.

De Skillzone leent zich voor allerlei activiteiten: krachttraining, conditie-training, kickboksen, maar bijvoorbeeld ook gym. Deze activiteiten worden voor de jongeren gegeven door onze talentcoach sport, ondersteund door een jongere vanuit het Young Leader project. Dit gebeurd zowel in groepen (met name small group sessions) als individueel (personal training).

Daarnaast is de Skillzone een fantastisch middel om doelgroepen te verbinden. Zo komen bijvoorbeeld met enige regelmaat jong volwassenen van een gehandicaptenzorg-instelling bij ons trainen, wederom ondersteund door jongeren. Op deze manier wordt er niet alleen actief gewerkt aan een betere fysieke en mentale gezondheid voor iedereen, maar ook aan wederzijds begrip en verbindingen, en aan talentontwikkeling van de jongeren als het gaat om bijvoorbeeld een toekomstige carrière.

De Skillzone is tevens te gebruiken als sportlocatie voor derde partijen. Hiervoor kunt u contact opnemen via e-mail.